Rheotest HOPPLER KF 3.2 落球粘度计 KF 3.2落球式粘度计 落球黏度计 HÖPPLER KF 3.2 落球粘度计

Rheotest HOPPLER KF 3.2 落球粘度计是基于hoepler的测量原理而设计的。它能够简单而精确地测量光透射牛顿液体的动态粘度。

KF 3.2落球式粘度计优点

很好的价格

坚固耐用

简单精确的测量

HÖPPLER KF 3.2 落球粘度计主要应用

符合:DIN53015

-教育/教学目的

-石油工业(如矿物油)

-燃料

-造纸工业

-高分子化学

-化妆品/药房

-洗涤剂

-悬浮液

-油漆/家具

-食品工业

 


Related posts